E-mail: info@stosmol.cz


Úvod

Firma byla založena v roce 2009. Nabízíme zpracování projektové dokumentace ve všech stupních projektové přípravy od záměru projektu až po dokumentaci skutečného provedení.

Projektovou přípravu zajišťujeme pro železniční i neželezniční stavby, a to především ve specializovaných oborech jako jsou: trakční vedení a ukolejnění, silnoproudé rozvody a osvětlení, elektroinstalace a hromosvody, zabezpečovací a sdělovací zařízení a podobně.Těšíme se na spolupráci s Vámi.